Política de cookies

Esta política és aplicable a esta pàgina web http://www.bankiaescoltavalencia.es/ (el «Lloc Web»).

El Lloc Web és un lloc de titularitat de CaixaBank, SA.

Actualment, en este Lloc Web només fem servir cookies tècniques, les quals permeten el funcionament i la prestació dels servicis que s’hi oferixen.