Con la educación

Amb l’educació

Bankia vol fomentar la presència de la música als centres d’educació

La incorporació de l’ensenyament musical en el procés educatiu és un magnífic recurs per al desenvolupament formatiu dels xiquets.

Per això, Bankia ha impulsat la realització d’activitats musicals a centres educatius que es desenvolupen juntament amb les escoles de música de cada població i que estiguen dirigits específicament a alumnes que necessiten suport educatiu per tal de continuar amb els seus estudis.

Els objectius d’estes accions a les quals dóna suport Bankia són:

  • Fomentar la realització d’activitats musicals als centres educatius com a element potenciador de la millora del rendiment escolar.
  • Impulsar la generalització de l’educació musical cap a l’alumnat en risc d’exclusió psicosocial.
  • Dissenyar, promoure o convocar projectes educatius que contribuïsquen a la lluita contra el fracàs escolar a través de la música.
  • Establir vies de col·laboració i coordinació entre la xarxa de centres educatius sostinguts amb fons públics i les associacions i els centres d’ensenyament musical de la Comunitat Valenciana.

Les activitats que reben suport dins d’este programa es realitzaran als centres d’educació, fins a on es desplaçaran els professors.