Con las sociedades musicales

Amb les societats musicals

Bankia desenvolupa a la Comunitat Valenciana una acció decidida a impulsar, protegir i promocionar la cultura musical valenciana

En esta acció, les bandes i sobretot els seus futurs músics són els protagonistes. Per este motiu, Bankia destina el seu esforç a:

  • la contribució al desenvolupament de la cultura musical valenciana com a un element d’alt impacte i repercussió social i com a eix cohesionador i vertebrador del territori.
  • el desenvolupament d’un projecte per a la promoció de l’activitat artística i musical a nivell autonòmic, nacional i internacional que contribuïsca a la valoració social de la tradició musical valenciana.
  • l’establiment de vies de col·laboració amb el moviment associatiu musical valencià amb la finalitat de potenciar la seua participació i completar la seua acció socioeducativa.
  • l’augment de l’activitat formativa i l’oferta cultural musical, estenent-la a tota la Comunitat Valenciana i fent-la accessible al conjunt de la societat.

Dins d’este pla de suport i promoció a les bandes, Bankia farà el major esforç en aquells que representen el futur de les societats musicals valencianes: els estudiants de les escoles musicals. A ells els destina un pressupost de 400.000 euros, que van dirigits a la concessió de beques d’estudi. El futur musical està a les seues mans i en la seua perseverança i dedicació a la música, cosa per la qual Bankia els vol dedicar el major suport.